Робота із зверненнями громадян проводиться відповідно до вимог діючого законодавства,

якість та ефективність роботи з даного напрямку забезпечується виконанням положень нормативно-правового забезпечення:

-   Закону України «Про звернення громадян»;

- Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»;

Постанови Кабінету міністрів України від 24 вересня 2008 року N 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян»;

- Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (із змінами).

 

Роботу по зверненням громадян в дошкільному закладі  №16 "Калинонька"

наказом по ДНЗ  від 11.01.2018 № 04 - а/г "Про роботу із звернення громадян у 2018 році"  покладено на  практичного психолога Онуфрієнко М.В.