Матеріально - технічне забезпечення

Обладнання та оснащення освітнього процесу ЗДО здійснюється відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту",  Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, затвердженого наказом  МОН № 1633 від 19.12.2017 року