Матеріально - технічне забезпечення

Обладнання та оснащення освітнього процесу ЗДО здійснюється відповідно до Закону України "Про ошкільну освіту", Типового переліку обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах (друге видання, доповнене), затвердженого наказом МОН від 11 вересня 2002 року N 509, а також згідно з Методичними рекомендаціями від 17.03.2006 № 1/9 - 153 „Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах”